Elektrody do stali niestopowych

Aktywne filtry

OK GoldRox fi x

OK GoldRox to uniwersalna elektroda rutylowa do spawania we wszystkich pozycjach. Zepewnia wyjątkowo wysoką stabilność łuku i niewielki rozprysk (co skraca czas czyszczenia), bardzo łatwe zajarzanie i powtórne zajarzanie łuku, ułatwiając wykonywanie spoin sczepnych. Dzięki łatwemu usuwaniu żużlu OK GoldRox to doskonały produkt zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych spawaczy. Dostępność opakować różnej wielkości - zdatnych do recyklingu - pozwala zawsze znaleźć produkt najlepiej spełniający wymagania danego zadania. 

Typowy skład chemiczny stopiwa [%]:

C Mn Si
0,08 0,45 0,40

OK GoldRox fi 2,5*350 = 1 op. = 1 kg = 55 szt.
OK GoldRox fi 3,2*350 = 1 op. = 1 kg = 34 szt.

Sprzedaż na
: op.

Elektroda ER 146 (ESAB) fi x

Średniootulona elektroda z dodatkiem celulozy w otulinie, do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne (konstrukcje okrętowe, budowlane, tabor komunikacyjny itp.), zalecana do prac montażowych.

Typowy skład chemiczny stopiwa [%]:

C Si Mn
0,08 0,20 0,50


ER146 fi 2,5*350 = 1 op. = 5,00 kg = 290 szt.
ER146 fi 3,2*450 = 1 op. = 6,50 kg = 175 szt.
ER146 fi 4,0*450 = 1 op. = 6,50 kg = 115 szt.

Sprzedaż na
: op.

Elektroda EB 150 (ESAB) fi x

Grubootulona elektroda do spawania konstrukcji ze stali o podwyższonej wytrzymałości (Re < 420 MPa) narażonych na duże obciążenia statyczne i dynamiczne (konstrukcje okrętowe, tabor komunikacyjny, maszyny budowlane itp.). Umożliwia wykonywanie spoin pachwinowych w pozycji pionowej z góry na dół.

Typowy skład chemiczny stopiwa [%]:

C Si Mn
0,08 0,40 1,10

EB150 fi 2,5*350 = 1 op. = 4,5 kg = 205 szt.
EB150 fi 3,2*450 = 1 op. = 6,0 kg = 130 szt.
EB150 fi 4,0*450 = 1 op. = 6,0 kg = 88 szt.
EB150 fi 5,0*450 = 1 op. = 6,0 kg = 58 szt.

Sprzedaż na
: op.

FINCORD (6013) Elektroda fi x

Uniwersalna elektroda o znakomitych własnościach spawalniczych. Nadzwyczajna łatwość stosowania czyni ją szczególnie przydatną dla niedoświadczonych spawaczy. Łatwe zajarzanie i powtórne zajarzanie łuku ułatwia spawanie przy sczepianiu. Lico spoiny jest bardzo gładkie, z drobną łuską, bez podtopień materiału spawanego. Łatwe usuwanie żużla. 

Typowy skład chemiczny stopiwa [%]:

C Si Mn
0,08 0,45 0,60

FINCORD fi 2,0*350 = 1 op. = 2,2 kg = 170 szt.
FINCORD fi 2,5*350 = 1 op. = 4,2 kg = 210 szt.
FINCORD fi 3,2*350 = 1 op. = 4,3 kg = 125 szt.
FINCORD fi 3,2*450 = 1 op. = 5,7 kg = 118 szt.
FINCORD fi 4,0*450 = 1 op. = 5,6 kg = 78 szt.

Sprzedaż na: op.

SPEZIAL (7016) Elektroda fi x

Uniwersalna elektroda przydatna do spawania konstrukcji stalowych, prac warsztatowych i remontowych. Świetna przy spawaniu spoin sczepnych, przy dużym odstępie łączonych krawędzi. Podwójna otulina tej elektrody daje stabilny, skupiony i ukierunkowany łuk, jest, więc szczególnie przydatna do spawania warstwy graniowej i spawania pozycyjnego. Spoiny gwarantują pozytywne wyniki badań rentgenowskich. 

Typowy skład chemiczny stopiwa [%]:

C Si Mn P S
0,06 0,70 0,90 <0,025 <0,015

 

SPE fi 2,0*350 = 1 op. = 4,2 kg = 330 szt.
SPE fi 2,5*350 = 1 op. = 3,9 kg = 200 szt.
SPE fi 3,2*350 = 1 op. = 4,1 kg = 125 szt.
SPE fi 5,0*450 = 1 op. = 5,0 kg = 50 szt.

Sprzedaż na: op.

EXTRA 46 fi 4,0x450mm

Grubootulona elektroda rutylowo-kwaśna przeznaczona do wykonywania wszelkich prac remontowo-montażowych. Posiada dobre własności spawalnicze, co przy wysokim współczynniku topienia umożliwia spawanie z dużymi prędkościami zwłaszcza w pozycji podolnej i nabocznej. Dzięki niskiej zawartości Si w spoinie spawane elementy można cynkować lub emaliować bezpośrednio po spawaniu. 

Typowy skład chemiczny stopiwa [%]:

C Mn Si
0,05 0,6 0,2

EXTRA 46 fi 4,0*450 = 1 op. = 5,1 kg = 75 szt.

Sprzedaż na: op.

BOHLER FOX EV 50 fi 3,25...

Elektroda zasadowa przeznaczona do spawania złączy o wymaganej wysokiej jakości spoiny. Doskonałe własności wytrzymałościowe i plastyczne do –50ºC. Współczynnik uzysku metalu ok. 110%. Dobra spawalność we wszystkich pozycjach za wyjątkiem pozycji „góra-dół”. Bardzo niska zawartość wodoru. Zalecana do spawania stali o małej czystości i wysokiej zawartości węgla, do spawania konstrukcji stalowych, kotłów, zbiorników, w konstrukcjach samochodowych, maszynowych, w kolejnictwie oraz w budowie statków. Stosowana do spawania warstw buforowych przy napawaniu stali o wysokiej zawartości C. Szczególnie dostosowana do spawania konstrukcji rurociągów oraz platform morskich, przebadana CODT do -10ºC.

Typowy skład chemiczny stopiwa [%]:

C Si Mn
0,07 0,5 1,1


FOX EV 50 fi 3,2*350 = 1 op. = 4,2 kg = 120 szt.

BOHLER FOX EV 70 fi 3,25...

Elektroda zasadowa z dodatkiem Mo-Ni o dobrej plastyczności i odporności stopiwa na pękanie. Zalecana do spawania drobnoziarnistych stali o dużej wytrzymałości pracujących w zakresie temperatur od –60 do 350ºC. Współczynnik uzysku metalu ok. 115%. Odpowiednia do wszystkich pozycji spawania za wyjątkiem spawania „góra-dół”. Bardzo niska zawartość wodoru (HD≤5ml/100g stopiwa). Podgrzewanie, temperatura międzyściegowa oraz obróbka cieplna po spawaniu, jak w wymaganiach dla materiału podstawowego.

Typowy skład chemiczny stopiwa [%]:

C Si Mn Ni Mo
0,035 0,3 1,1 0,9 0,3


FOX EV 70 fi 3,2*350 = 1 op. = 4,4 kg = 130 szt.

Sprzedaż na: op.

PERFECTT fi 4,0*450mm (6013)

Grubootulona elektroda rutylowa o bardzo dobrych własnościach spawalniczych i wszechstronnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle. Elektroda charakteryzuje się bardzo dobrą zajarzalnością wtórną. Zapewnia gładkie lico przy łatwousuwalnym żużlu i minimalnym rozprysku. Elektroda przystosowana do spawania małymi spawarkami transformatorowymi zasilanymi z sieci 220 V - napięcie stanu jałowego min. 42 V.

Typowy skład chemiczny stopiwa [%]:

C Mn Si
0,05 0,95 0,50


PERFECTT fi 4,0*450 = 1 op. = 5,5 kg = 80 szt.

Sprzedaż na: op.

UNIWERS fi 2,5 (6013)

Niezawodna elektroda rutylowo-celulozowa ogólnego zastosowania do spawania we wszystkich pozycjach. Bardzo dobra spawalność wtórna czyni ją szczególnie przydatną do wszelkich prac montażowych. Zalecana do łączenia elementów o małej i średniej grubości oraz złączy o dużym odstępie brzegów. Charakteryzuje się dużą tolerancją na zanieczyszczenia spawanych blach rdzą czy farbą, stąd polecana także do prac konserwacyjno-naprawczych. Elektroda przystosowana do spawania spawarkami transformatorowymi zasilanymi z sieci 220V - napięcie biegu jałowego min. 42V. 

Skład chemiczny w (%):

C Mn Si
0,07 0,70 0,6

UNIWERS fi 2,5 = 1 op. = 3,8 kg = 210 szt.

Sprzedaż: na op.
Produkt: Do wyczerpania zapasów

FOX OHV fi 3,2 (6013)

0Elektroda rutulowo-celulozowa o średniej grubości otuliny. Najbardziej popularny rodzaj elektrody E 6013. Przeznaczona do spawania we wszystkich pozycjach, prąd AC/DC, dobre cechy użytkowe, elastyczna otulina elektrody. Doskonała do sczepiania elementów oraz do spawania powierzchni galwanizowanych. Szczególnie dostosowana do spawania małymi transformatorami.

Skład chemiczny stopiwa w (%):

C Si Mn
0,06 0,4 0,6

FOX OHV fi 3,2 = 1 op. = 5,3 kg = 185 szt.

Sprzedaż: na op.

ER246 fi x (6012)

Grubootulona elektroda z dodatkiem proszku żelaza do spawania konstrukcji stalowych obciążonych statycznie i dynamicznie (konstrukcje okrętowe, maszyny budowlane, tabor kolejowy).

Typowy skład chemiczny stopiwa (%)

C Si Mn
0,08 0,15 0,60

ER246/2,50/5,00 = 1 op. = 5 kg = 225 szt.
ER246/3,25/6,00 = 1 op. = 6 kg = 125 szt.
ER246/4,00/6,00 = 1 op. = 6 kg = 85 szt.

Sprzedaż na: op.

TENACITO fi x (7018)

Zakres zastosowania, właściwości: Elektroda otulona zapewniająca wytrzymałe i wolne od pęknięć połączenia, nadająca się także do stali węglowej do 0,6% węgla (C). Stopiwo o bardzo niskiej zawartości wodoru; odporny na starzenie. Dopuszczony do spawania połączeń szynowych. Bardzo dobra zdolność wypełniania szczelin. Podwójny płaszcz  ( do Ø3,2mm) powoduje  stabilny , ukierunkowany łuk; dobrze nadaje się do spawania w pozycjach wymuszonych. Spoiny są odporne na działanie promieniowania rentgenowskiego . Do zastosowań Offshore przetestowane za pomocą próby CTOD.

Typowy skład chemiczny stopiwa (%):

C Si Mn
0,06 0,3 1,5

TENACITO fi 3,25 = 1 op. = 4,2 kg = 125 szt.
TENACITO fi 4,00 = 1 op. = 5,4 kg = 80 szt.

OE-N 125 fi 3,25*450 Elektroda

OE-N 125 jest to niskowodorowa, zasadowa elektroda otulona przeznaczona do spawania wysokotemperaturowych stali odpornych na pełzanie, oraz stali o zbliżonym składzie chemicznym. Elektroda ta znajduje zastosowanie do spawania części turbin parowych, zaworów itp. elementów ze stali i staliw pracujących w temperaturze do 600° C.

Stopiwo jest odporne na pęknięcia, charakteryzuje się wysoką udarnością, nadaje się do dalszej obróbki cieplnej - hartowania i normalizowania.

Typowy skład chemiczny stopiwa [%]:

C Si Mn Cr Mo V
0,12 0,4 0,9 1,4 1,0 0,25

OE-N 125 fi 3,25 = 1 op. = 5,8 kg = 125 szt.

!!ELEKTRODY NA WYPRZEDAŻY - ELEKTRODY BEZ ATESTU!!

OE-N 125 fi 4,0*450 Elektroda

OE-N 125 jest to niskowodorowa, zasadowa elektroda otulona przeznaczona do spawania wysokotemperaturowych stali odpornych na pełzanie, oraz stali o zbliżonym składzie chemicznym. Elektroda ta znajduje zastosowanie do spawania części turbin parowych, zaworów itp. elementów ze stali i staliw pracujących w temperaturze do 600° C.

Stopiwo jest odporne na pęknięcia, charakteryzuje się wysoką udarnością, nadaje się do dalszej obróbki cieplnej - hartowania i normalizowania.

Typowy skład chemiczny stopiwa [%]:

C Si Mn Cr Mo V
0,12 0,4 0,9 1,4 1,0 0,25

OE-N 125 fi 4,0 = 1 op. = 5,3 kg = 80 szt.

!!ELEKTRODY NA WYPRZEDAŻY - ELEKTRODY BEZ ATESTU!!