Luty mosiężne

Aktywne filtry

LUT CUPROX GOŁY

CUPROX jest stopem do luto-spawania na bazie miedzi i cynku, z niewielkim dodatkiem krzemu, niklu i magnezu, w celu polepszenia adhezji. Stop zalecany do lutowania stali, odlewów stalowych, miedzi, niklu i ich stopów (przy pracy z żeliwem, nie należy przegrzewać elementu). CUPROX (otulony) ułatwia pracę przy lutowaniu stali, bez potrzeby ręcznego dozowania i kontroli topnika. Jeśli aplikacja wymaga zastosowania dodatkowego topnika, CUPROX powinien być użyty razem z naszym produktem POLYFLUX.

ZASTOSOWANIE: zakłady ślusarskie i zakłady z automatyzacją procesu lutowania.

Luty nadają się do technologii:

A) GOŁY:

  • Płomieniowej (tlen-acetylen)
  • Indukcyjnej 
  • Piecowej

B) OTULONY:

  • Płomieniowej (tlen-acetylen)

LUT SUPERCUPROX GOŁY

SUPER-CUPROX jest stopem do luto-spawania na bazie miedzi, cynku, z dodatkiem srebra i niewielką ilością krzemu, niklu i magnezu i cyny, w celu poprawienia adhezji. W porównaniu z CUPROX, zawiera 1% srebra. Ten dodatek obniża temperaturę lutowania oraz zwiększa płynność lutu, przez co łatwiej zachodzi kapilarność. Lut posiada bardzo dobre właściwości przy bardzo precyzyjnych złączach. Ze względu na niższą temperaturę, zalecany jest do lutowania stali ocynkowanych. SUPER-CUPROX (otulony) ułatwia pracę przy lutowaniu stali, bez potrzeby ręcznego dozowania i kontroli topnika. Jeśli aplikacja wymaga zastosowania dodatkowego topnika, SUPER-CUPROX powinien być użyty razem z naszym produktem POLYFLUX.

ZASTOSOWANIE: zakłady ślusarskie oraz zakłady z automatyzacją procesu lutowania

LUT SUPERCUPROX OTULONY

SUPER-CUPROX jest stopem do luto-spawania na bazie miedzi, cynku, z dodatkiem srebra i niewielką ilością krzemu, niklu i magnezu i cyny, w celu poprawienia adhezji. W porównaniu z CUPROX, zawiera 1% srebra. Ten dodatek obniża temperaturę lutowania oraz zwiększa płynność lutu, przez co łatwiej zachodzi kapilarność. Lut posiada bardzo dobre właściwości przy bardzo precyzyjnych złączach. Ze względu na niższą temperaturę, zalecany jest do lutowania stali ocynkowanych. SUPER-CUPROX (otulony) ułatwia pracę przy lutowaniu stali, bez potrzeby ręcznego dozowania i kontroli topnika. Jeśli aplikacja wymaga zastosowania dodatkowego topnika, SUPER-CUPROX powinien być użyty razem z naszym produktem POLYFLUX.

ZASTOSOWANIE: zakłady ślusarskie oraz zakłady z automatyzacją procesu lutowania

LUT NICROX 506

506 jest stopem do lutospawania z zawartością 6% niklu, który zwiększa wytrzymałość mechaniczną w porównaniu z CUPROX. Używany jest przy złączach obciążonych mechanicznie a także przy platerowaniu chromem lub niklem. 506 (otulony) ułatwia pracę przy lutowaniu stali, bez potrzeby ręcznego dozowania i kontroli topnika. Jeśli aplikacja wymaga zastosowania dodatkowego topnika, 506 powinien być użyty razem z naszym produktem POLYFLUX.

ZASTOSOWANIE: głównie w zakładach ślusarskich, przy produkcji mebli metalowych oraz ram rowerowych.

Luty nadają się do technologii:

A) GOŁY:

  • Płomieniowej (tlen-acetylen)
  • Indukcyjnej 
  • Piecowej

LUT NICROX 49C1 GOŁY

NICROX 49 C1 jest stopem do luto-spawania z zawartością niklu 10 %, który zwiększa wytrzymałość mechaniczną złącza w porównaniu z 506. Lut 49 C1 goły powinnien być użyty razem z naszym produktem CUPROFLUX. 

ZASTOSOWANIE: złącza bardzo obciążone mechaniczne, zakłady ślusarski, ramy rowerów górskich, meble metalowe, wkładki węglikowe.

Luty nadają się do technologii:

A) GOŁY:

  • Płomieniowej (tlen-acetylen)
  • Indukcyjnej 
  • Piecowej