Elektrody do stali nierdzewnych i wysokostopowych

Aktywne filtry

Selectarc 20/10 BC stal...

Austenityczna elektroda rutylowo-zasadowa, o niskiej zawartości węgla i ok. 8% ferrytu. Otulina absorbująca bardzo małą ilość wilgoci. Łagodne wtopienie bez odprysków, łatwo usuwalny żużel, gładka i równa spoina, łatwe zajarzanie. Do wszystkich typów 18/8 stali nierdzewnych i do pracy w zakresie temperatur -120 stopni C do +350 °C.

Główne zastosowania: Rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła.

Materiał podstawowy: Stal nierdzewne ogólnego przeznaczenia

Typowy skład chemiczny stopiwa (%):

C Si Mn Cr Ni Fe
<0,03 0,8 0,7 19,0 9,5 Reszta

20/10 BC fi 2,5 = 1 op. = 1,0 kg = 46 szt.
20/10 BC fi 3,2 = 1 op. = 5,0 kg = 139 szt.

Sprzedaż: na KG

Selectarc 20/10 MBC stal...

Austenityczna elektroda rutylowo-zasadowa, o niskiej zawartości węgla i ok. 8% ferrytu. Otulina absorbująca bardzo małą ilość wilgoci. Łagodne wtopienie bez odprysków, łatwo usuwalny żużel, gładka i równa spoina, łatwe zajarzanie. Do spawania stali austenitycznych Cr-Ni-Mo oraz stali platerowanych. Zakres temperatur pracy od -120 stopni C do +400 stopni C w przedsiębiorstwach chemicznych, petrochemicznych, rafineriach, przemyśle spożywczym i budowie statków do spawania rur, zbiorników, wymienników ciepła itd. 

Typowy skład chemiczny spoiny (%):

C Si Mn Cr Ni Mo Fe
<0,03 0,8 0,7 18,5 12,0 2,7 Reszta

20/10 MBC fi 2,5 = 1 op. = 1,0 kg = 47 szt. 
20/10 MBC fi 3,2 = 1 op. = 5,0 kg = 143 szt.
20/10 MBC fi 4,0 = 1 op. = 5,0 kg = 93 szt.

Sprzedaż: na KG

OK 63.30 fi x (316)

Elektroda austenityczna o bardzo niskiej zawartości węgla do spawania stali odpornych na korozję typu 18% Cr, 12% Ni, 2,8% Mo oraz o podobnym składzie, w tym również stabilizowanych, z wyjątkiem wymaganej pełnej żarowytrzymałości. 

Typowy skład chemiczny stopiwa (%):

C Si Mn Cr Ni Mo
< 0,03 0,8 0,8 18,0 12,0 2,8

OK 63.30 fi 1,6 = 1 op. = 1,6 kg = 220 szt.
OK 63.30 fi 2,5 = 1 op. = 1,7 kg = 89 szt.
OK 63.30 fi 3,2 = 1 op. = 4,1 kg = 114 szt.
OK 63.30 fi 4,0 = 1 op. = 4,3 kg = 78 szt.
OK 63.30 fi 5,0 = 1 op. = 4,1 kg = 49 szt.

Sprzedaż: na op.

OK 61.30 fi x (308)

Elektroda austenityczna o bardzo niskiej zawartości węgla do spawania stali typu 19%Cr- 10%Ni oraz podobnych, w tym również stali austenitycznych stabilizowanych Nb lub Ti, z wyjątkiem przypadków wymaganej pełnej żaroodporności. Zastępuje elektrodę ES 18-8R.

Typowy skład chemiczny stopiwa (%):

C Si Mn Cr Ni
< 0,03 0,70 0,80 19,5 10,0

OK 61.30 fi 1,6 = 1 op. = 1,6 kg = 208 szt.
OK 61.30 fi 2,5 = 1 op. = 1,5 kg = 80 szt.
OK 61.30 fi 3,2 = 1 op. = 4,1 kg = 111 szt.
OK 61.30 fi 4,0 = 1 op. = 4,1 kg = 76 szt.

Sprzedaż: na op.

SUPRANOX 308L FI 4,0

Elektroda do spawania austenitycznych stali nierdzewnych Cr-Ni o bardzo niskiej zawartości węgla, a także chromowych stali nierdzewnych lub żaroodpornych lub staliw. Maksymalna temperatura robocza stopiwa do + 350°C, odporność na tworzenie zgorzeliny do +800°C. Łatwe zajarzanie i powtórne zajarzanie. 

Typowy skład chemiczny stopiwa [%]:

C Si Mn Cr Ni P S
0,025 0,90 0,80 19,00 10,00 <0,025 <0,020


SUPRANOX 308L fi 4,0*350 = 1 op. = 4,0 kg = 75 szt.

Sprzedaż: na op.

SELECTARC 18/8 Mn fi x (307)

Rutylowo-zasadowa elektroda o dużym uzysku (160%). Stopiwo austenityczne o dużej zawartości manganu. Do spawania i naprawiania stali manganowych (14% Mn), do połączeń różnoimiennych i stali trudnospawalych, naprawy części narażonych na obciążenia udarowe i jako ścieg buforowy przed napawaniem. Łatwa w użyciu, łagodne wtopienie bez odprysków, łatwo usuwalny żużel, gładka i równa spoina, łatwe zajarzanie, stopiwo o dużej odporności na pękanie.

Główne zastosowanie: Naprawy i konserwacje szyn kolejowych, maszyn naziemnych i nawodnych, do cementowni przy naprawach kruszarek

Typowy skład chemiczny stopiwa (%):

C Si Mn Cr Ni Fe
0,1 0,8 5,0 18,0 8,5 Reszta

18/8 MN fi 2,5 = 1 op. = 4,5 kg = 130 szt.
18/8 MN fi 3,2 = 1 op. = 4,5 kg = 90 szt.
18/8 MN fi 4,0 = 1 op. = 5,5 kg = 52 szt. 

Sprzedaż na: kg

SELECTARC 24/12S fi x (309)

Austenityczna elektroda rutylowo-zasadowa o niskiej zawartości węgla i ok. 15% ferrytu. Przeznaczona do połączeń różnoimiennych typu stal nierdzewna ze stalą niskostopową, do spawania stali do pracy w wysokich temperaturach oraz jako warstwa buforowa przed napawaniem. Do napraw części maszyn w inżynierii lądowej. Łagodne wtopienie, łatwo usuwalny żużel, gładka i równa spoina.

Materiał podstawowy: Stale nierdzewne ogólnego przeznaczenia i do pracy w wysokich temperaturach

Typowy skład chemiczny stopiwa (%):

C Si Mn Cr Ni Fe
<0,03 0,8 0,7 22,5 12,5 Reszta

24/12S fi 2,5 = 1 op. = 1 kg = 46 szt.
24/12S fi 3,2 = 1 op. = 1 kg = 29 szt.
24/12S fi 4,0 = 1 op. = 5 kg = 96 szt. 

Sprzedaż: na KG

SELECTARC 25/20 R fi x (310)

Elektroda rutylowo-zasadowa do spawania austenitycznych stali nierdzewnych i żaroodpornych. Stopiwo odporne na korozję oraz utlenianie do 1200°C. Dobra odporność na gorące pękanie, żużel łatwy w usuwaniu oraz gładka i równa spoina.

Główne zastosowanie: konstrukcje zbiorników, instalacji chemicznych, rurociągi i zbiorniki w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, piece, itd.

Materiał podstawowy: Stale nierdzewne i stale żaroodporne

Typowy skład chemiczny (%):

C Si Mn Cr Ni Fe
0,1 0,9 2,0 25,5 20,5 Reszta

25/20 R fi 2,5 = 1 op. = 1,0 kg = 55 szt.
25/20 R fi 3,2 = 1 op. = 5,0 kg = 147 szt.

Sprzedaż: na KG

SELECTARC 29/9 fi x (312)

Rutylowo - zasadowa elektroda o depozycie austenityczno-ferrytycznym, do spawania stali różnoimiennych (stal nierdzewna ze stalą niskostopową) i stalami trudno-spawalnymi typu stale narzędziowe, stale magnezowe, stale sprężynowe..
Wysoka odporność na pękanie, elektroda odpowiednia jako ścieg buforowy przed napawaniem. Lekkie wtopienie, dobrze ukształtowana grań spoiny, żużel samoodchodzący.

Materiał podstawowy: Stale nierdzewne, Stale narzędziowe, Stale niskostopowe, Stale austenityczne z Mg, Stale sprężynowe

Typowy skład chemiczny stopiwa (%):

C Si Mn Cr Ni Mo Fe
0,1 1,0 0,6 29,0 9,5 0,5 Reszta

29/9 fi 2,5 = 1 op. = 4,0 kg = 216 szt.
29/9 fi 3,2 = 1 op. = 5,0 kg = 147 szt.
29/9 fi 4,0 = 1 op. = 5,0 kg = 96 szt.

Sprzedaż: na KG

SUPRANOX 316L fi 2,0*300

Elektroda do spawania austenitycznych stali nierdzewnych Cr-Ni-Mo lub staliw o bardzo niskiej zawartości węgla. Maksymalna temperatura robocza stopiwa do +400°C. Stapianie drobnokropliste, dobre wtopienie do brzegów spoiny, lico spoiny z drobną łuską, łatwe usuwanie żużla, łatwe zajarzanie i powtórne zajarzanie.

Typowy skład chemiczny stopiwa [%]:

C Si Mn Cr Ni Mo P S
0,025 0,90 0,80 18,50 12,00 2,70 <0,025 <0,025


SUPRANOX 316L fi 2,0 = 1 op. = 3,6 kg = 310 szt.

SPRZEDAŻ: na szt.

INOX 316L fi x MINIPACK

Austenityczna elektroda rutylowo-zasadowa, o niskiej zawartości węgla i ok. 8% ferrytu. Otulina absorbująca bardzo małą ilość wilgoci. Łagodne wtopienie bez odprysków, łatwo usuwalny żużel, gładka i równa spoina, łatwe zajarzanie. Do spawania stali austenitycznych Cr-Ni-Mo oraz stali platerowanych. Zakres temperatur pracy od -120 stopni C do +400 stopni C w przedsiębiorstwach chemicznych, petrochemicznych, rafineriach, przemyśle spożywczym i budowie statków do spawania rur, zbiorników, wymienników ciepła itd. 

Typowy skład chemiczny spoiny (%):

C Si Mn Cr Ni Mo Fe
<0,03 0,8 0,7 18,5 12,0 2,7 Reszta

316L fi 1,6*250 = 1 op. = 0,11 kg = 14 szt. 
316L fi 2,0*300 = 1 op. = 0,153 kg = 11 szt.
316L fi 2,5*350 = 1 op. = 0,216 kg = 9 szt.

Sprzedaż: na op.

MAGIC BLUE 29/9 fi x MINIPACK

Rutylowo - zasadowa elektroda o depozycie austenityczno-ferrytycznym, do spawania stali różnoimiennych (stal nierdzewna ze stalą niskostopową) i stalami trudno-spawalnymi typu stale narzędziowe, stale magnezowe, stale sprężynowe..
Wysoka odporność na pękanie, elektroda odpowiednia jako ścieg buforowy przed napawaniem. Lekkie wtopienie, dobrze ukształtowana grań spoiny, żużel samoodchodzący.

Materiał podstawowy: Stale nierdzewne, Stale narzędziowe, Stale niskostopowe, Stale austenityczne z Mg, Stale sprężynowe

Typowy skład chemiczny stopiwa (%):

C Si Mn Cr Ni Mo Fe
0,1 1,0 0,6 29,0 9,5 0,5 Reszta

MAGIC BLUE fi 2,5 = 1 op. = 0,16 kg = 8 szt.
MAGIC BLUE fi 3,2 = 1 op. = 0,22 kg = 6 szt.

Sprzedaż: na op.