Drut TS 307LSi fi x (szpula: 15kg)Spawanie  stali różnoimiennych, trudnospawalnych, stali z zawartością manganu do 14%, oraz stali żaroodpornych do 850°C. Napawanie warstw utwardzających się poprzez zgniot. Napawanie warstw odpornych na zużycie i korozję.

Orientacyjny skład chemiczny stopiwa w (%):

C Cr Ni Mn
0,12< 19 9 6,5

Drut na szpulach K300: fi 1,0 - 1,2
Szpula: 15 kg
Sprzedaż: na op.


AWS / ISO: SFA-5.9 ~ER 307 / G 18 8 Mn


TS 307SI FI 1,0
Średnica drutu MIG/MAG