SELECTARC 24/12S fi x (309)Austenityczna elektroda rutylowo-zasadowa o niskiej zawartości węgla i ok. 15% ferrytu. Przeznaczona do połączeń różnoimiennych typu stal nierdzewna ze stalą niskostopową, do spawania stali do pracy w wysokich temperaturach oraz jako warstwa buforowa przed napawaniem. Do napraw części maszyn w inżynierii lądowej. Łagodne wtopienie, łatwo usuwalny żużel, gładka i równa spoina.

Materiał podstawowy: Stale nierdzewne ogólnego przeznaczenia i do pracy w wysokich temperaturach

Typowy skład chemiczny stopiwa (%):

C Si Mn Cr Ni Fe
<0,03 0,8 0,7 22,5 12,5 Reszta

24/12S fi 2,5 = 1 op. = 1 kg = 46 szt.
24/12S fi 3,2 = 1 op. = 1 kg = 29 szt.
24/12S fi 4,0 = 1 op. = 5 kg = 96 szt. 

Sprzedaż: na KG


Otulina: Rutylowo-zasadowa

AWS / ISO: E309L-16 / E 23 12 L R 3 2


SELECTARC 24/12 S 2,5
Średnica Elektrody