SELECTARC 29/9 fi x (312)Rutylowo - zasadowa elektroda o depozycie austenityczno-ferrytycznym, do spawania stali różnoimiennych (stal nierdzewna ze stalą niskostopową) i stalami trudno-spawalnymi typu stale narzędziowe, stale magnezowe, stale sprężynowe..
Wysoka odporność na pękanie, elektroda odpowiednia jako ścieg buforowy przed napawaniem. Lekkie wtopienie, dobrze ukształtowana grań spoiny, żużel samoodchodzący.

Materiał podstawowy: Stale nierdzewne, Stale narzędziowe, Stale niskostopowe, Stale austenityczne z Mg, Stale sprężynowe

Typowy skład chemiczny stopiwa (%):

C Si Mn Cr Ni Mo Fe
0,1 1,0 0,6 29,0 9,5 0,5 Reszta

29/9 fi 2,5 = 1 op. = 4,0 kg = 216 szt.
29/9 fi 3,2 = 1 op. = 5,0 kg = 147 szt.
29/9 fi 4,0 = 1 op. = 5,0 kg = 96 szt.

Sprzedaż: na KG


Otulina: Rutylowo-zasadowa

AWS / ISO: E312-16 / E 29 9 R 3 2


SELECTARC 29/9 2,5
Średnica Elektrody