Drut TS 309L X*1000 TIGDrut przeznaczony jest do spawania austenitycznych stali o podobnym składzie, trudnospawalnych chromowych stali ferrytycznych i martenzytycznych oraz stali nierdzewnych ze stalami węglowymi i niskostopowymi 

Orientacyjny skład chemiczny stopiwa w [%]:

C Cr Ni
0,025< 24 12

Drut w średnicach: 2,0 - 2,4
Długość: 1000 mm
Masa paczki: 10 kg
Sprzedaż na: KG 


AWS / ISO: ER 309 L / G 23 12 L


TS 309L FI 2,0*1000
Średnica drutu TIG