Topnik do ogólnego użycia podczas lutospawania, jak również przy płomieniowym lutowaniu żeliwa. CUPROFLUX jest bardzo wydajnym topnikiem umożliwiającym lutowanie nawet na nieoczyszczonych wstępnie powierzchniach. Topnik w postaci pasty, gotowy do użycia. 

Zastosowanie: do wykorzystania przy lutospawaniu stopami takimi jak CUPROX, NICROX i BRAZEARGENT 1505. 

CUPRO FLUX 1,0 KG
Pojemność