PHOSBRAZ 675 SnPHOSBRAZ 675 Sn z zawartością fosforu 6,75% i cyny 7% jest stopem o bardzo dobrej płynności, który umożliwia pracę ze złączami o szczelinach poniżej 0,5 mm przy temperaturach niższych niż wymagane dla stopu PHOSBRAZ E80+.

ZASTOSOWANIE: Połączenia miedź - miedź i miedź - mosiądz. Roboty instalacyjne.

Luty nadają się do technologii:

  • Płomieniowej (tlen-acetylen, propan-powietrze)
  • Indukcyjnej
  • Piecowej

PHOSBRAZ 675 Sn fi 1,5*500 [ 1 kg = 130 szt.]
PHOSBRAZ 675 Sn fi 2,0*500 [ 1 kg = 76 szt.]

675SN FI 1,5X500
Średnica lutu