LUT CUPROX GOŁYCUPROX jest stopem do luto-spawania na bazie miedzi i cynku, z niewielkim dodatkiem krzemu, niklu i magnezu, w celu polepszenia adhezji. Stop zalecany do lutowania stali, odlewów stalowych, miedzi, niklu i ich stopów (przy pracy z żeliwem, nie należy przegrzewać elementu). CUPROX (otulony) ułatwia pracę przy lutowaniu stali, bez potrzeby ręcznego dozowania i kontroli topnika. Jeśli aplikacja wymaga zastosowania dodatkowego topnika, CUPROX powinien być użyty razem z naszym produktem POLYFLUX.

ZASTOSOWANIE: zakłady ślusarskie i zakłady z automatyzacją procesu lutowania.

Luty nadają się do technologii:

A) GOŁY:

  • Płomieniowej (tlen-acetylen)
  • Indukcyjnej 
  • Piecowej

B) OTULONY:

  • Płomieniowej (tlen-acetylen)

CUPROX FI 1,5
Średnica Lutu