LUT SUPERCUPROX OTULONYSUPER-CUPROX jest stopem do luto-spawania na bazie miedzi, cynku, z dodatkiem srebra i niewielką ilością krzemu, niklu i magnezu i cyny, w celu poprawienia adhezji. W porównaniu z CUPROX, zawiera 1% srebra. Ten dodatek obniża temperaturę lutowania oraz zwiększa płynność lutu, przez co łatwiej zachodzi kapilarność. Lut posiada bardzo dobre właściwości przy bardzo precyzyjnych złączach. Ze względu na niższą temperaturę, zalecany jest do lutowania stali ocynkowanych. SUPER-CUPROX (otulony) ułatwia pracę przy lutowaniu stali, bez potrzeby ręcznego dozowania i kontroli topnika. Jeśli aplikacja wymaga zastosowania dodatkowego topnika, SUPER-CUPROX powinien być użyty razem z naszym produktem POLYFLUX.

ZASTOSOWANIE: zakłady ślusarskie oraz zakłady z automatyzacją procesu lutowania

SUPER CUPROX FI 3,0
Średnica Lutu