KD-CHECK SD-1 (WYWOŁYWACZ)KD-CHECK SD-1 - Wywoływacz na bazie rozpuszczalnika. Przygotowany zgodnie z DIN EN IDO 3452-2 oraz AMS 2644.
Przeznaczony do badań metali i niemetali. Przydatność do badania tworzyw sztucznych. Niska zawartość siarki oraz halogenów zgodnie z DIN EN ISO 3452-2 oraz ASME-Code, Section V, Article 6.


Pojemność: 500 ml

Forma: Aerozol


KD-CHECK SP-1
KD-CHECK